Ruc logo download 0
Censorsekretariatet for RUC
c/o Professionshøjskolernes Censorsekretariat, Lembckesvej 3-7 - 6100 Haderslev - +45 7266 5160 - censor-it@ucsyd.dk

Uddannelser

Censorkorpset for

Censorkorpsets hjemmeside

Beskikkelsesperiode

TEKSAM

Ingen hjemmeside

01.04.2022 – 31.03.2026

SAMTEK

Ingen hjemmeside

01.04.2022 – 31.03.2026

HUMTEK

https://ruc.dk/censorkorps-den-humanistisk-teknologiske-bacheloruddannelse-og-spatial-design

01.12.2021 – 30.11.2025

Kommunikation og oplevelsesdesign

Ingen hjemmeside

01.04.2022 – 31.03.2026