Ruc logo download 0
Censorsekretariatet for RUC
c/o Professionshøjskolernes Censorsekretariat, Lembckesvej 3-7 - 6100 Haderslev - +45 7266 5160 - censor-it@ucsyd.dk


Fredag den 10. december 2021 kl. 11.30 lukker Censorsekretariatet pga. møde.


Censorsekretariatet holder juleferie fra den 22. december 2021 kl. 15.
Vi træffes igen mandag den 3. januar 2022.
Der vil dog være beredskab omkring afbud til prøver.På disse sider finder du Censorformandskaberne for de censorkorps, der sekretariatsbetjenes af Roskilde Universitet

Alle censuropgaver bliver fra 15. oktober 2018 formidlet gennem Censor IT, og alle censorer skal kun påtage sig censuropgaver, der er formidlet gennem Censor IT.

Systemets udpegningsrutiner følger bekendtgørelsernes bestemmelser og svarer derfor til censorformandskabets udpegning.

På de enkelte universiteters hjemmesider findes relevant information om arbejdet som censor, blandt andet med links til bekendtgørelser og oplysninger om formandskaberne og kontaktoplysninger.


Kontakt

Har du spørgsmål vedr. systemet, brugerdata, registrering mv. bedes du kontakte Censorsekretariatet hos Censor IT på e-mail:censor-it@ucsyd.dk eller tlf.: 7266 5160

Mails med personfølsomme oplysninger sendes til sikkerpost@ucsyd.dk


Hvis du er interesseret i at blive censor, kan du læse mere her: https://censoradm.censor-it.dk/cms_folders/42


Mail fra Censor-it i Spam.

Vi hører fra nogle censorer, at mails sendt fra Censor-it kan havne i spamfilteret/uønsket post. Det er ofte, hvis man benytter hotmail eller Gmail.

Du kan her se, hvordan du kan fjerne spammarkeringen af en mail:

Markér mails som spam eller fjern spammarkeringen i Gmail