Ruc logo download 0
Censorsekretariatet for RUC
c/o Professionshøjskolernes Censorsekretariat, Lembckesvej 3-7 - 6100 Haderslev - +45 7266 5160 - censor-it@ucsyd.dk

Links

Links til materiale vedr. de enkelte uddannelser som f.eks. uddannelsesbekendtgørelse, prøvebekendtgørelse, findes på de enkelte uddannelsers hjemmeside.

Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen)

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=212496

Oversigt over censorkorps

https://ruc.dk/oversigt-over-censorkorps

Roskilde Universitet

https://ruc.dk/